NVR 網路型錄放影機

 • Read More
  HS-PF4311.jpg

  HS-PF4311 4CH (PoE)

  支援 4 CH PoE 獨立供電
  IP 攝影機隨插即用不需要任何設定
  HS-PF4311 4CH (PoE)
 • Read More
  HS-PF8311.jpg

  HS-PF8311 8CH (PoE)

  支援 8 CH PoE 獨立供電
  IP 攝影機隨插即用不需要任何設定
  HS-PF8311 8CH (PoE)
 • Read More
  HS-PF6342.jpg

  HS-PF6342 16CH (PoE)

  支援 16 CH PoE 獨立供電
  IP 攝影機隨插即用不需要任何設定
  HS-PF6342 16CH (PoE)
 • Read More
  HS-PF3382-1.jpg

  HS-PF3382 32CH (PoE)

  支援16 CH PoE獨立供電.
  IP攝影機隨插即用不需要任何設定
  HS-PF3382 32CH (PoE)
 • Read More
  IV-3556B-1.jpg

  IV-3556B 16CH

  8MP 網路數位錄影機
  IV-3556B 16CH
 • Read More
  IV-3458-1.jpg

  IV-3458 8CH

  8MP 網路數位錄影機
  IV-3458 8CH
 • Read More
  IV-3454-1.jpg

  IV-3454 4CH

  NVR 網路數位錄影機
  IV-3454 4CH
 • Read More
  IV-3536A-1.jpg

  IV-3536A 16CH

  1080P 網路影像錄影機
  IV-3536A 16CH
 • Read More
  IV-3650-1.jpg

  IV-3650 64CH

  1080P 網路影像錄影機
  IV-3650 64CH
 • Read More
  IV-3652-1.jpg

  IV-3652 32CH

  1080P 網路影像錄影機
  IV-3652 32CH
 • Read More
  IV-3632A-1.jpg

  IV-3632A 32CH

  1080P 網路影像錄影機
  IV-3632A 32CH
 • Read More
  IV-3538A-1.jpg

  IV-3538A 8CH

  1080P 網路數位錄影機
  IV-3538A 8CH