• All
  • AHD 1080
  • 獨戶型影像套裝機
  • 全數位式門口機系列
  • 紅外線
KI-7887-30米-AHD-1080P

KI-7887-30米-AHD-1080P

2對4套裝對講

2對4套裝對講

KCA- HC-350/HC350C

KCA- HC-350/HC350C

1080P-紅外線攝影機-KI-7837S

1080P-紅外線攝影機-KI-7837S

 960H 高解析紅外線攝影機

960H 高解析紅外線攝影機

AHD 高解-IR 半球CCD-1080P

AHD 高解-IR 半球CCD-1080P

AHD紅外線攝影機

AHD紅外線攝影機

數位錄影機-5AM-DVR-4路

數位錄影機-5AM-DVR-4路

數位錄影機-5AM-DVR-16路

數位錄影機-5AM-DVR-16路